top of page
dd200724_logo_001.jpg
Home: Welcome

DEPRESSIE

Het nut van een netwerk

Het hebben van een depressie betekent een grote belasting voor jezelf en je naasten. Het is een recidiverende aandoening die vaker wel dan niet chronisch van aard blijkt te zijn, met aanhoudende klachten in het stemmingsstoornisspectrum en met een grote impact op het functioneren in maatschappelijke en persoonlijke rollen. Depressie gaat daarnaast gepaard met een slechtere lichamelijke gezondheid en verhoogde sterfte, onder andere door suïcide. 


Om grip te krijgen op hardnekkige depressies, is het nodig om de krachten te bundelen. In Nederland zijn er een aantal gespecialiseerde centra die veel patiënten met hardnekkige depressie behandelen. Door samen te werken kunnen systematisch observationele data verzameld worden om meer te leren over behandeluitkomsten en het voorspellen daarvan. Daarnaast biedt een gezamenlijke infrastructuur en samenwerking de kans om innovatieve nieuwe behandelmethoden sneller te ontwikkelen, op effectiviteit te onderzoeken en vervolgens aan te bieden aan patiënten. Verder kan een netwerk van gespecialiseerde instellingen patiënten helpen met informatie en zorg, wanneer andere behandelingen niet werken. 


Om deze samenwerking vorm te geven, is in april 2019 het Netwerk Hardnekkige Depressie Nederland (NHD) opgericht, als een samenwerking tussen het UMCG, het UMC Amsterdam/GGZ Ingeest, Pro Persona Nijmegen, Parnassia Groep, de Depressie Vereniging en MIND. 

Home: Text

CONTACT

Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen

050-361 88 80

Dank voor uw bericht.

Home: Contact
bottom of page