top of page

OVER HET NETWERK HARDNEKKIGE DEPRESSIE

Doel

De missie van het Netwerk Hardnekkige Depressie Nederland (NHD) is om het perspectief te verbeteren van patiënten in Nederland met een hardnekkige depressie. Om dit te bereiken hebben we ons de volgende ambities gesteld: 

  1. De toegang tot zorg zal worden verbeterd voor mensen die lijden aan een hardnekkige depressies. 

  2. Het ontstaan van hardnekkige depressies zal worden verminderd of zelfs worden voorkomen. 

  3. Nadelige gevolgen van hardnekkige depressies worden beperkt, door bijvoorbeeld de maatschappelijke aansluiting te verbeteren.

  4. De informatievoorziening voor patiënten wordt verbeterd, door structureel met patiënten en -vertegenwoordigers samen te werken. 

dd201029_afbeelding_dep-generiek.jpg
Over: About

ACHTERGROND

Meer informatie over het netwerk

Van alle patiënten met een depressie die worden behandeld is er bij 20-30% sprake van een hardnekkige, oftewel therapieresistente depressie (TRD). Dit betekent dat gangbare, evidence-based behandelingen onvoldoende verbetering hebben gebracht voor de patiënt. Geschat wordt dat dit in Nederland voor ongeveer 55.000 patiënten geldt; een groep met een zeer hoge lijdensdruk. Door deze hardnekkigheid en chroniciteit is deze groep verantwoordelijk voor niet minder dan 80% van de maatschappelijke en zorgkosten verbonden aan depressie. 

Er is dus een hoge urgentie om het perspectief voor patiënten met een hardnekkige depressie te verbeteren. Dit begint bij de vraag waar gespecialiseerde behandelingen mogelijk zijn. Namelijk, het is vaak voor patiënten niet duidelijk bij welke hulpverlener ze moeten zijn voor meer gespecialiseerde zorg, waar goede informatie beschikbaar is en waar een goede second opinion gedaan kan worden bij vragen over de behandeling.

Het is ook van belang om behandelingen te verbeteren door meer effectieve behandelingen te ontwikkelen en te onderzoeken en deze bij succes ook breed te implementeren. Verder moeten we leren over voorspellers van de behandeluitkomst in eerdere fasen van een behandelprotocol. Welke karakteristieken maken dat de ene patiënt wel baat heeft bij een bepaalde behandeling en de andere patiënt niet? En welke behandeling zou wel werken? 

Over: Text

PARTNERS

depressie-vereniging-logo.png

DEPRESSIE VERENIGING

logo_paars.png

PRO PERSONA

Parnassia_groep-16de27f81317c9f4dc704f99

PARNASSIA

Amsterdam_UMC_UK_Logo_CMYK_U_150_dpi.jpg

AMSTERDAM UMC

ggzig_logo_edited_edited.png

GGZ INGEEST

Over: Clients
bottom of page